The Daily

Heidi Klum's Goddess Kali Halloween Costume Sparks Religious Outrage